Polnisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Mi volas apliki por_____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
kurso por studentoj
studia licencjackie
Kurs
kurso por postdiplomaj studentoj
studia magisterskie
Kurs
kurso por Ph.D.
studia doktoranckie
Kurs
plentempa kurso
studia dzienne
Kurs
parttempa kurso
studia zaoczne
Kurs
enreta kurso
studia przez internet
Kurs
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
semestro
(jeden) semestr
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
akademia jaro
cały rok akademicki
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Bei der Immatrikulation benutzt
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Jak działa system ______ ?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
de kredito
punktowy
Bewertungssystem
de noto
oceniania
Bewertungssystem
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Kiom estas la instrua stilo?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Sich über die Lehrmethoden informieren
Ĉu estas ______________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Sich über die Lehrmethoden informieren
lekcioj
wykłady
Art der Lehrveranstaltung
seminarioj
ćwiczenia/seminaria
Art der Lehrveranstaltung
lerniloj
konsultacje
Art der Lehrveranstaltung
konferencoj
konferencje
Art der Lehrveranstaltung
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Kiam estas la ekzamenoj?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Ĉu estas universitata sportejo?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Jak liczne są grupy?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Kio programojn vi proponas?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Sich nach Stipendien erkundigen
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
instrudepagoj
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
miaj vivelspezoj
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
infanzorgado
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann