Finnisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Mi volas apliki por_____________.
Haluan hakea ________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
kurso por studentoj
kandidaatin ohjelmaan
Kurs
kurso por postdiplomaj studentoj
jatko-opintoihin
Kurs
kurso por Ph.D.
tohtorin ohjelmaan
Kurs
plentempa kurso
täysiaikaiseen ohjelmaan
Kurs
parttempa kurso
osa-aikaiseen ohjelmaan
Kurs
enreta kurso
verkossa käytävään ohjelmaan
Kurs
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
semestro
lukukauden
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
akademia jaro
lukuvuoden
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Bei der Immatrikulation benutzt
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
de kredito
opintopiste
Bewertungssystem
de noto
arvosana
Bewertungssystem
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Kiom estas la instrua stilo?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Ĉu estas ______________?
Onko teillä ________?
Sich über die Lehrmethoden informieren
lekcioj
luentoja
Art der Lehrveranstaltung
seminarioj
seminaareja
Art der Lehrveranstaltung
lerniloj
pienryhmäopetusta
Art der Lehrveranstaltung
konferencoj
konferensseja
Art der Lehrveranstaltung
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Kiam estas la ekzamenoj?
Koska tentit ovat?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Ĉu estas universitata sportejo?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Kio programojn vi proponas?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Sich nach Stipendien erkundigen
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
instrudepagoj
lukukausimaksut
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
miaj vivelspezoj
elinkustannukseni
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
infanzorgado
lastenhoito
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann