Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

I would like to enroll at a university.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Angeben, dass man sich einschreiben will
I want to apply for _____________ course.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
an undergraduate
bakalářské studium
Kurs
a postgraduate
postgraduální studium
Kurs
a PhD
doktorské studium
Kurs
a full-time
prezenční studium
Kurs
a part-time
kombinované studium
Kurs
an online
online
Kurs
I would like to study at your university for ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
a semester
(jeden) semestr
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
an academic year
celý akademický rok
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
What are the work restrictions for students?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
What are the entry requirements of the university?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Bei der Immatrikulation benutzt
Are you going to send me a formal offer?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Does the university guarantee accommodation as well?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Does the course involve an internship as well?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Musím jako výměnný student platit školné?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
How can I track the progress of my application?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
What are the [language] language requirements?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
What is the ____________ system like?
Jaký je ____________ systém?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
credit
kredity
Bewertungssystem
marking
známkování
Bewertungssystem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
What is the teaching style like?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Are there _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Sich über die Lehrmethoden informieren
lectures
přednášky
Art der Lehrveranstaltung
seminars
semináře
Art der Lehrveranstaltung
tutorials
konsultace
Art der Lehrveranstaltung
conferences
konference
Art der Lehrveranstaltung
What courses are offered by summer schools?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
When are the exams held?
Kdy jsou zkoušky?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Where can I find information about all the courses available?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Is there a university sports center?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
How can I join student societies?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
What are the estimated living costs in [city]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

What languages can I study at your school?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Is there a placement test to assess my level?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Do you have a detailed description of the course?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
What is the maximum number of students in a class?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
What facilities are there in your school?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Do you also arrange excursions?
Pořádáte exkurze?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
What programs do you offer?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

I am here to inquire about funding opportunities.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Sich nach Stipendien erkundigen
Which bodies can fund my studies?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
I need financial help for ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
tuition fees
školné
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
my living expenses
životní náklady
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
childcare
péče o dítě
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
What kinds of scholarships are available?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Where can I get a certificate of equivalency?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann