Niederländisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

I would like to enroll at a university.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Angeben, dass man sich einschreiben will
I want to apply for _____________ course.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
an undergraduate
een bacheloropleiding
Kurs
a postgraduate
een postgraduaat
Kurs
a PhD
een doctoraat
Kurs
a full-time
een voltijdse opleiding
Kurs
a part-time
een deeltijdse opleiding
Kurs
an online
een online cursus
Kurs
I would like to study at your university for ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
a semester
een semester
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
an academic year
een academisch jaar
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
What are the work restrictions for students?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
What are the entry requirements of the university?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Bei der Immatrikulation benutzt
Are you going to send me a formal offer?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Does the university guarantee accommodation as well?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Does the course involve an internship as well?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
How can I track the progress of my application?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
What are the [language] language requirements?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
What is the ____________ system like?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
credit
creditsysteem
Bewertungssystem
marking
beoordelingssysteem
Bewertungssystem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
What is the teaching style like?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Are there _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Sich über die Lehrmethoden informieren
lectures
lezingen
Art der Lehrveranstaltung
seminars
seminars
Art der Lehrveranstaltung
tutorials
tutorials
Art der Lehrveranstaltung
conferences
conferenties
Art der Lehrveranstaltung
What courses are offered by summer schools?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
When are the exams held?
Wanneer worden de examens gehouden?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Where can I find information about all the courses available?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Is there a university sports center?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
How can I join student societies?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
What are the estimated living costs in [city]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

What languages can I study at your school?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Is there a placement test to assess my level?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Do you have a detailed description of the course?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
What is the maximum number of students in a class?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
What facilities are there in your school?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Do you also arrange excursions?
Organiseren jullie ook excursies?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
What programs do you offer?
Welke programma's bieden jullie aan?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

I am here to inquire about funding opportunities.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Sich nach Stipendien erkundigen
Which bodies can fund my studies?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
I need financial help for ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
tuition fees
inschrijvingsgeld
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
my living expenses
kosten voor levensonderhoud
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
childcare
kinderopvang
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
What kinds of scholarships are available?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

I would like to validate my degree certificate in [country].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Where can I get a certificate of equivalency?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann