Polnisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Angeben, dass man sich einschreiben will
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
Grundkurs
studia licencjackie
Kurs
Aufbaukurs
studia magisterskie
Kurs
Doktorandenkurs
studia doktoranckie
Kurs
Vollzeitkurs
studia dzienne
Kurs
Teilzeitkurs
studia zaoczne
Kurs
Onlinekurs
studia przez internet
Kurs
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
ein Semester
(jeden) semestr
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
ein Studienjahr
cały rok akademicki
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Bei der Immatrikulation benutzt
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Wie funktioniert das__________?
Jak działa system ______ ?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
Kreditsystem
punktowy
Bewertungssystem
Benotungssystem
oceniania
Bewertungssystem
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Sich über die Lehrmethoden informieren
Gibt es_____________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Sich über die Lehrmethoden informieren
Vorlesungen
wykłady
Art der Lehrveranstaltung
Seminare
ćwiczenia/seminaria
Art der Lehrveranstaltung
Tutorien
konsultacje
Art der Lehrveranstaltung
Konferenzen
konferencje
Art der Lehrveranstaltung
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Wann finden die Prüfungen statt?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Jak liczne są grupy?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Welche Programme bieten Sie an?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Sich nach Stipendien erkundigen
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
Studiengebühren
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Lebenshaltungskosten
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Kinderbetreuung
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Welche Stipendien gibt es?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann