Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

我想要进入大学学习。
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Angeben, dass man sich einschreiben will
我想要申请______________课程。
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
本科生
bakalářské studium
Kurs
研究生
postgraduální studium
Kurs
博士生
doktorské studium
Kurs
全日制
prezenční studium
Kurs
非全日
kombinované studium
Kurs
网上课程
online
Kurs
我想要在这所大学学习___________。
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
一学期
(jeden) semestr
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
一学年
celý akademický rok
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
请问学生工作有什么限制?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
我需要提供材料原件还是复印件?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
请问该所大学的入学要求是什么?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Bei der Immatrikulation benutzt
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
请问大学能保证我的住宿吗?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
课程内容涵盖实习吗?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Musím jako výměnný student platit školné?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
我如何才能查看我的申请进程呢?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
对【语言】的要求是什么?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Jaký je ____________ systém?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
学分制
kredity
Bewertungssystem
打分制
známkování
Bewertungssystem
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
这里的教学风格是什么样的?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Sich über die Lehrmethoden informieren
这里有_____________?
Jsou tam _____________ ?
Sich über die Lehrmethoden informieren
讲座
přednášky
Art der Lehrveranstaltung
研讨会
semináře
Art der Lehrveranstaltung
个别辅导
konsultace
Art der Lehrveranstaltung
会议
konference
Art der Lehrveranstaltung
暑期学校提供哪些课程呢?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
考试何时举行?
Kdy jsou zkoušky?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
我在哪里能找到所有的课程信息?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
大学里有体育馆吗?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
我如何加入学生组织?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

我在这里可以学习什么语言?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
有没有水平测试来评估我的水平?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
您有课程的详细介绍吗?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
一个班级里最多有多少个学生?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
贵校都有哪些设施?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
请问你们安排郊游吗?
Pořádáte exkurze?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
你们提供哪些项目呢?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

我想了解关于助学金的信息。
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Sich nach Stipendien erkundigen
有哪些组织可以资助我的学习?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
我需要 ____________的财政补贴。
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
学费
školné
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
生活费用
životní náklady
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
儿童托管
péče o dítě
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
请问有哪些奖学金?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann