Thai | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

我想要进入大学学习。
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Angeben, dass man sich einschreiben will
我想要申请______________课程。
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
本科生
ปริญญาตรี
Kurs
研究生
บัณฑิตวิทยาลัย
Kurs
博士生
ปริญญาเอก
Kurs
全日制
เต็มเวลา
Kurs
非全日
นอกเวลา
Kurs
网上课程
ออนไลน์
Kurs
我想要在这所大学学习___________。
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
一学期
หนึ่งภาคการศึกษา
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
一学年
หนึ่งปีการศึกษา
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
请问学生工作有什么限制?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
我需要提供材料原件还是复印件?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
请问该所大学的入学要求是什么?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Bei der Immatrikulation benutzt
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
请问大学能保证我的住宿吗?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
课程内容涵盖实习吗?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
我如何才能查看我的申请进程呢?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
对【语言】的要求是什么?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
学分制
หน่วยกิตวิชา
Bewertungssystem
打分制
การให้คะแนน
Bewertungssystem
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
这里的教学风格是什么样的?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Sich über die Lehrmethoden informieren
这里有_____________?
มี _____________ ไหม
Sich über die Lehrmethoden informieren
讲座
การบรรยาย
Art der Lehrveranstaltung
研讨会
การสัมมนา
Art der Lehrveranstaltung
个别辅导
การกวดวิชา
Art der Lehrveranstaltung
会议
การประชุม
Art der Lehrveranstaltung
暑期学校提供哪些课程呢?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
考试何时举行?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
我在哪里能找到所有的课程信息?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
大学里有体育馆吗?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
我如何加入学生组织?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
在【城市】居住的生活成本大概多少?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

我在这里可以学习什么语言?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
有没有水平测试来评估我的水平?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
您有课程的详细介绍吗?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
一个班级里最多有多少个学生?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
贵校都有哪些设施?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
请问你们安排郊游吗?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
你们提供哪些项目呢?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

我想了解关于助学金的信息。
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Sich nach Stipendien erkundigen
有哪些组织可以资助我的学习?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
我需要 ____________的财政补贴。
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
学费
ค่าเล่าเรียน
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
生活费用
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
儿童托管
การดูแลเด็ก
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
请问有哪些奖学金?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

我想要在【国家】认证我的学位证书。
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann