Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

我想要进入大学学习。
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Angeben, dass man sich einschreiben will
我想要申请______________课程。
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
本科生
kandidatkurs
Kurs
研究生
avancerad kurs
Kurs
博士生
doktorandkurs
Kurs
全日制
fulltidskurs
Kurs
非全日
deltidskurs
Kurs
网上课程
onlinekurs
Kurs
我想要在这所大学学习___________。
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
一学期
en termin
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
一学年
ett läsår
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
请问学生工作有什么限制?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
我需要提供材料原件还是复印件?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
请问该所大学的入学要求是什么?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Bei der Immatrikulation benutzt
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
请问大学能保证我的住宿吗?
Garanterar universitetet boende?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
课程内容涵盖实习吗?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
我如何才能查看我的申请进程呢?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
对【语言】的要求是什么?
Vilka är språkkraven?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Hur fungerar _______ ?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
学分制
poängsystemet
Bewertungssystem
打分制
betygssättningen
Bewertungssystem
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
这里的教学风格是什么样的?
Hur är undervisningen?
Sich über die Lehrmethoden informieren
这里有_____________?
Finns det _______?
Sich über die Lehrmethoden informieren
讲座
föreläsningar
Art der Lehrveranstaltung
研讨会
seminarier
Art der Lehrveranstaltung
个别辅导
handledning
Art der Lehrveranstaltung
会议
konferenser
Art der Lehrveranstaltung
暑期学校提供哪些课程呢?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
考试何时举行?
När är tentaperioderna?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
我在哪里能找到所有的课程信息?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
大学里有体育馆吗?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
我如何加入学生组织?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

我在这里可以学习什么语言?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
有没有水平测试来评估我的水平?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
您有课程的详细介绍吗?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
一个班级里最多有多少个学生?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
贵校都有哪些设施?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
请问你们安排郊游吗?
Arrangerar skolan också utflykter?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
你们提供哪些项目呢?
Vilka program erbjuds?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

我想了解关于助学金的信息。
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Sich nach Stipendien erkundigen
有哪些组织可以资助我的学习?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
我需要 ____________的财政补贴。
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
学费
skolavgifter
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
生活费用
mina levnadskostnader
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
儿童托管
barnomsorg
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
请问有哪些奖学金?
Vilka typer av stipendier finns det?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann