Polnisch | Phrasen - Auswandern | Studieren

Studieren - Universität

我想要进入大学学习。
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Angeben, dass man sich einschreiben will
我想要申请______________课程。
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
本科生
studia licencjackie
Kurs
研究生
studia magisterskie
Kurs
博士生
studia doktoranckie
Kurs
全日制
studia dzienne
Kurs
非全日
studia zaoczne
Kurs
网上课程
studia przez internet
Kurs
我想要在这所大学学习___________。
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll
一学期
(jeden) semestr
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
一学年
cały rok akademicki
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland
请问学生工作有什么限制?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen
我需要提供材料原件还是复印件?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
请问该所大学的入学要求是什么?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Bei der Immatrikulation benutzt
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält
请问大学能保证我的住宿吗?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
课程内容涵盖实习吗?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
我如何才能查看我的申请进程呢?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
对【语言】的要求是什么?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Jak działa system ______ ?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
学分制
punktowy
Bewertungssystem
打分制
oceniania
Bewertungssystem
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
这里的教学风格是什么样的?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Sich über die Lehrmethoden informieren
这里有_____________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Sich über die Lehrmethoden informieren
讲座
wykłady
Art der Lehrveranstaltung
研讨会
ćwiczenia/seminaria
Art der Lehrveranstaltung
个别辅导
konsultacje
Art der Lehrveranstaltung
会议
konferencje
Art der Lehrveranstaltung
暑期学校提供哪些课程呢?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
考试何时举行?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden
我在哪里能找到所有的课程信息?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt
大学里有体育馆吗?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat
我如何加入学生组织?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse

我在这里可以学习什么语言?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
有没有水平测试来评估我的水平?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man gerade belegt
您有课程的详细介绍吗?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
一个班级里最多有多少个学生?
Jak liczne są grupy?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
贵校都有哪些设施?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
请问你们安排郊游吗?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
你们提供哪些项目呢?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Studieren - Stipendien

我想了解关于助学金的信息。
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Sich nach Stipendien erkundigen
有哪些组织可以资助我的学习?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
我需要 ____________的财政补贴。
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
学费
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
生活费用
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
儿童托管
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
请问有哪些奖学金?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann