Thai | Phrasen - Auswandern | Haustiere

Haustiere - Haustiere mitnehmen

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตนำเข้าไหม
Fragen, ob man eine Einfuhrerlaubnis benötigt
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
มีช่วงเวลากักตัวสำหรับ[สัตว์]ไหม
Fragen, ob es Quarantänevorschriften für das Haustier gibt
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
มีกฎเฉพาะอะไรบ้างไหมสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Fragen, ob es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten gibt
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
ข้อกำหนดในการนำเข้าที่สัตว์เลี้ยงของคุณต้องมีประกอบด้วย __________
Angeben was die Einfuhrbestimmungen beinhalten
microchip
แผ่นไมโครชิป
Haustier-Einführungsbestimmung
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
วัคซีนโรคกลัวน้ำ (ใบรับรอง)
Haustier-Einführungsbestimmung
hộ chiếu cho thú nuôi
หนังสือเดินทางสัตว์เลี้ยง
Haustier-Einführungsbestimmung
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
การรักษาพยาธิตัวตืด (ใบรับรอง)
Haustier-Einführungsbestimmung
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
ฉันต้องใช้บริการผู้ส่งที่ได้รับอำนาจไหม
Fragen, ob man ein geprüftes Transportbehältnis braucht
Có những quy tắc nào cho __________?
กฎสำหรับ ______________ มีอะไรบ้าง
Nach den Regeln für Begleittiere wie zB. Blindenhunde fragen
chó chỉ đường
สุนัขนำทาง
Tierart
chó hỗ trợ
สุนัขผู้ช่วย
Tierart
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
ฉันจะขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของฉันได้อย่างไร
Fragen, wie man ein Zertifikat für sein Tier bekommt