Italienisch | Phrasen - Auswandern | Haustiere

Haustiere - Haustiere mitnehmen

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Fragen, ob man eine Einfuhrerlaubnis benötigt
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Fragen, ob es Quarantänevorschriften für das Haustier gibt
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Fragen, ob es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten gibt
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Angeben was die Einfuhrbestimmungen beinhalten
microchip
il microchip
Haustier-Einführungsbestimmung
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
il vaccino antirabbico
Haustier-Einführungsbestimmung
hộ chiếu cho thú nuôi
il passaporto per gli animali da compagnia
Haustier-Einführungsbestimmung
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
il certificato di trattamento contro la tenia
Haustier-Einführungsbestimmung
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Fragen, ob man ein geprüftes Transportbehältnis braucht
Có những quy tắc nào cho __________?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Nach den Regeln für Begleittiere wie zB. Blindenhunde fragen
chó chỉ đường
cani guida
Tierart
chó hỗ trợ
cani da assistenza
Tierart
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Fragen, wie man ein Zertifikat für sein Tier bekommt