Griechisch | Phrasen - Auswandern | Haustiere

Haustiere - Haustiere mitnehmen

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Χρειάζομαι πιστοποιητικό εισαγωγής;
Fragen, ob man eine Einfuhrerlaubnis benötigt
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Υπάρχει περίοδος καραντίνας για [ζώο];
Fragen, ob es Quarantänevorschriften für das Haustier gibt
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους;
Fragen, ob es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten gibt
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Τα κριτήρια εισόδου για το κατοικίδιο σας περιλαμβάνουν __________.
Angeben was die Einfuhrbestimmungen beinhalten
microchip
μικροτσίπ
Haustier-Einführungsbestimmung
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
εμβολιασμός κατά της λύσσας (πιστοποιητικό)
Haustier-Einführungsbestimmung
hộ chiếu cho thú nuôi
διαβατήριο ζώων συντροφιάς
Haustier-Einführungsbestimmung
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
αγωγή για εχινόκοκκο (πιστοποιητικό)
Haustier-Einführungsbestimmung
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Πρέπει να χρησιμοποιήσω εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
Fragen, ob man ein geprüftes Transportbehältnis braucht
Có những quy tắc nào cho __________?
Ποιοι είναι οι κανονισμοί για _____________;
Nach den Regeln für Begleittiere wie zB. Blindenhunde fragen
chó chỉ đường
σκύλους οδηγούς
Tierart
chó hỗ trợ
σκύλος συνοδείας
Tierart
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Πώς μπορώ να αποκτήσω ένα πιστοποιητικό υγείας για το κατοικίδιο ζώο μου;
Fragen, wie man ein Zertifikat für sein Tier bekommt