Arabisch | Phrasen - Auswandern | Haustiere

Haustiere - Haustiere mitnehmen

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
هل أنا بحاجة إلى شهادة استيراد؟
Fragen, ob man eine Einfuhrerlaubnis benötigt
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
هل هناك فترة حظر صحي ل[حيوان]؟
Fragen, ob es Quarantänevorschriften für das Haustier gibt
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
هل هناك قوانين محددة لاستيراد أنواع غير محلية من الحيوانات؟
Fragen, ob es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten gibt
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
متطلبات الدخول التي يحتاجها حيوانك الأليف هي______________.
Angeben was die Einfuhrbestimmungen beinhalten
microchip
رقاقة صغيرة
Haustier-Einführungsbestimmung
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
تلقيح ضد الكلب (شهادة)
Haustier-Einführungsbestimmung
hộ chiếu cho thú nuôi
جواز سفر للحيوان الأليف
Haustier-Einführungsbestimmung
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
علاج من الدودة الشريطية (شهادة)
Haustier-Einführungsbestimmung
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
هل علي استخدام حامل مرخص؟
Fragen, ob man ein geprüftes Transportbehältnis braucht
Có những quy tắc nào cho __________?
ما هي القوانين ل __________________________؟
Nach den Regeln für Begleittiere wie zB. Blindenhunde fragen
chó chỉ đường
كلاب الإرشاد
Tierart
chó hỗ trợ
كلاب المساعدة
Tierart
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
كيف يمكنني الحصول على شهادة صحية لحيواني الأليف؟
Fragen, wie man ein Zertifikat für sein Tier bekommt