Spanisch | Phrasen - Auswandern | Haustiere

Haustiere - Haustiere mitnehmen

Potřebuji dovozní povolení?
¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Fragen, ob man eine Einfuhrerlaubnis benötigt
Má toto zvíře určenou karanténu?
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Fragen, ob es Quarantänevorschriften für das Haustier gibt
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Fragen, ob es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten gibt
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Angeben was die Einfuhrbestimmungen beinhalten
mikročip
el microchip
Haustier-Einführungsbestimmung
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
la vacuna antirrábica (certificado)
Haustier-Einführungsbestimmung
cestovní pas pro zvířata
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
Haustier-Einführungsbestimmung
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
el certificado de tratamiento contra la tenia
Haustier-Einführungsbestimmung
Musím použít vhodnou přepravní klec?
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Fragen, ob man ein geprüftes Transportbehältnis braucht
Jaká jsou pravidla pro ______________?
¿Cuál es la normativa para _________________?
Nach den Regeln für Begleittiere wie zB. Blindenhunde fragen
Vodící psi
perros guía
Tierart
asistenční psi
perros de asistencia
Tierart
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Fragen, wie man ein Zertifikat für sein Tier bekommt