Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Haustiere

Haustiere - Haustiere mitnehmen

Potřebuji dovozní povolení?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Fragen, ob man eine Einfuhrerlaubnis benötigt
Má toto zvíře určenou karanténu?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Fragen, ob es Quarantänevorschriften für das Haustier gibt
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Fragen, ob es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten gibt
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Angeben was die Einfuhrbestimmungen beinhalten
mikročip
mikrochip
Haustier-Einführungsbestimmung
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
rabiesvaccination (certifikat)
Haustier-Einführungsbestimmung
cestovní pas pro zvířata
pass för sällskapsdjur
Haustier-Einführungsbestimmung
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
bandmaskbehandling (certifikat)
Haustier-Einführungsbestimmung
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Fragen, ob man ein geprüftes Transportbehältnis braucht
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Vad är reglerna gällande ________?
Nach den Regeln für Begleittiere wie zB. Blindenhunde fragen
Vodící psi
ledarhundar
Tierart
asistenční psi
assistanshundar
Tierart
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Fragen, wie man ein Zertifikat für sein Tier bekommt