Italienisch | Phrasen - Auswandern | Haustiere

Haustiere - Haustiere mitnehmen

Potřebuji dovozní povolení?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Fragen, ob man eine Einfuhrerlaubnis benötigt
Má toto zvíře určenou karanténu?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Fragen, ob es Quarantänevorschriften für das Haustier gibt
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Fragen, ob es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten gibt
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Angeben was die Einfuhrbestimmungen beinhalten
mikročip
il microchip
Haustier-Einführungsbestimmung
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
il vaccino antirabbico
Haustier-Einführungsbestimmung
cestovní pas pro zvířata
il passaporto per gli animali da compagnia
Haustier-Einführungsbestimmung
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
il certificato di trattamento contro la tenia
Haustier-Einführungsbestimmung
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Fragen, ob man ein geprüftes Transportbehältnis braucht
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Nach den Regeln für Begleittiere wie zB. Blindenhunde fragen
Vodící psi
cani guida
Tierart
asistenční psi
cani da assistenza
Tierart
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Fragen, wie man ein Zertifikat für sein Tier bekommt