Englisch | Phrasen - Auswandern | Haustiere

Haustiere - Haustiere mitnehmen

Potřebuji dovozní povolení?
Do I need an import license?
Fragen, ob man eine Einfuhrerlaubnis benötigt
Má toto zvíře určenou karanténu?
Is there a quarantine period for [animal]?
Fragen, ob es Quarantänevorschriften für das Haustier gibt
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Are there specific rules for importing non-native species?
Fragen, ob es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten gibt
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Angeben was die Einfuhrbestimmungen beinhalten
mikročip
microchip
Haustier-Einführungsbestimmung
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
rabies vaccination (certificate)
Haustier-Einführungsbestimmung
cestovní pas pro zvířata
pet passport
Haustier-Einführungsbestimmung
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
tapeworm treatment (certificate)
Haustier-Einführungsbestimmung
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Do I have to use an authorized carrier?
Fragen, ob man ein geprüftes Transportbehältnis braucht
Jaká jsou pravidla pro ______________?
What are the rules for ______________?
Nach den Regeln für Begleittiere wie zB. Blindenhunde fragen
Vodící psi
guide dogs
Tierart
asistenční psi
assistance dogs
Tierart
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Fragen, wie man ein Zertifikat für sein Tier bekommt