Polnisch | Phrasen - Auswandern | Haustiere

Haustiere - Haustiere mitnehmen

¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Fragen, ob man eine Einfuhrerlaubnis benötigt
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Fragen, ob es Quarantänevorschriften für das Haustier gibt
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Fragen, ob es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten gibt
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Angeben was die Einfuhrbestimmungen beinhalten
el microchip
mikrochip
Haustier-Einführungsbestimmung
la vacuna antirrábica (certificado)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Haustier-Einführungsbestimmung
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
paszport dla zwierząt domowych
Haustier-Einführungsbestimmung
el certificado de tratamiento contra la tenia
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Haustier-Einführungsbestimmung
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Fragen, ob man ein geprüftes Transportbehältnis braucht
¿Cuál es la normativa para _________________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Nach den Regeln für Begleittiere wie zB. Blindenhunde fragen
perros guía
psy przewodniki
Tierart
perros de asistencia
psy towarzyszące
Tierart
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Fragen, wie man ein Zertifikat für sein Tier bekommt