Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Haustiere

Haustiere - Haustiere mitnehmen

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Potřebuji dovozní povolení?
Fragen, ob man eine Einfuhrerlaubnis benötigt
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Fragen, ob es Quarantänevorschriften für das Haustier gibt
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Fragen, ob es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten gibt
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Angeben was die Einfuhrbestimmungen beinhalten
mikrochip
mikročip
Haustier-Einführungsbestimmung
rabiesvaccination (certifikat)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Haustier-Einführungsbestimmung
pass för sällskapsdjur
cestovní pas pro zvířata
Haustier-Einführungsbestimmung
bandmaskbehandling (certifikat)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Haustier-Einführungsbestimmung
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Fragen, ob man ein geprüftes Transportbehältnis braucht
Vad är reglerna gällande ________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Nach den Regeln für Begleittiere wie zB. Blindenhunde fragen
ledarhundar
Vodící psi
Tierart
assistanshundar
asistenční psi
Tierart
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Fragen, wie man ein Zertifikat für sein Tier bekommt