Portugiesisch | Phrasen - Auswandern | Haustiere

Haustiere - Haustiere mitnehmen

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Preciso de uma licença de importação?
Fragen, ob man eine Einfuhrerlaubnis benötigt
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Existe um período de quarentena para [animal]?
Fragen, ob es Quarantänevorschriften für das Haustier gibt
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Fragen, ob es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten gibt
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Angeben was die Einfuhrbestimmungen beinhalten
mikrochip
microchip
Haustier-Einführungsbestimmung
rabiesvaccination (certifikat)
vacina contra raiva (certificado)
Haustier-Einführungsbestimmung
pass för sällskapsdjur
passaporte do animal
Haustier-Einführungsbestimmung
bandmaskbehandling (certifikat)
tratamento contra tênias (certificado)
Haustier-Einführungsbestimmung
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Preciso usar um transportador autorizado?
Fragen, ob man ein geprüftes Transportbehältnis braucht
Vad är reglerna gällande ________?
Quais são as regras para ______________?
Nach den Regeln für Begleittiere wie zB. Blindenhunde fragen
ledarhundar
cães-guia
Tierart
assistanshundar
cães auxiliares
Tierart
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Fragen, wie man ein Zertifikat für sein Tier bekommt