Vietnamesisch | Phrasen - Auswandern | Haustiere

Haustiere - Haustiere mitnehmen

Мне нужна лицензия на ввоз?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Fragen, ob man eine Einfuhrerlaubnis benötigt
Для [животное] есть срок карантина?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Fragen, ob es Quarantänevorschriften für das Haustier gibt
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Fragen, ob es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten gibt
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Angeben was die Einfuhrbestimmungen beinhalten
микрочип
microchip
Haustier-Einführungsbestimmung
антирабическая прививка (сертификат)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Haustier-Einführungsbestimmung
паспорт питомца
hộ chiếu cho thú nuôi
Haustier-Einführungsbestimmung
лечение от паразитов (сертификат)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Haustier-Einführungsbestimmung
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Fragen, ob man ein geprüftes Transportbehältnis braucht
Каковы правила для _______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Nach den Regeln für Begleittiere wie zB. Blindenhunde fragen
собаки-поводыри
chó chỉ đường
Tierart
собаки-ассистенты
chó hỗ trợ
Tierart
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Fragen, wie man ein Zertifikat für sein Tier bekommt