Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Haustiere

Haustiere - Haustiere mitnehmen

Preciso de uma licença de importação?
Potřebuji dovozní povolení?
Fragen, ob man eine Einfuhrerlaubnis benötigt
Existe um período de quarentena para [animal]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Fragen, ob es Quarantänevorschriften für das Haustier gibt
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Fragen, ob es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten gibt
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Angeben was die Einfuhrbestimmungen beinhalten
microchip
mikročip
Haustier-Einführungsbestimmung
vacina contra raiva (certificado)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Haustier-Einführungsbestimmung
passaporte do animal
cestovní pas pro zvířata
Haustier-Einführungsbestimmung
tratamento contra tênias (certificado)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Haustier-Einführungsbestimmung
Preciso usar um transportador autorizado?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Fragen, ob man ein geprüftes Transportbehältnis braucht
Quais são as regras para ______________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Nach den Regeln für Begleittiere wie zB. Blindenhunde fragen
cães-guia
Vodící psi
Tierart
cães auxiliares
asistenční psi
Tierart
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Fragen, wie man ein Zertifikat für sein Tier bekommt