Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Haustiere

Haustiere - Haustiere mitnehmen

Preciso de uma licença de importação?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Fragen, ob man eine Einfuhrerlaubnis benötigt
Existe um período de quarentena para [animal]?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Fragen, ob es Quarantänevorschriften für das Haustier gibt
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Fragen, ob es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten gibt
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Angeben was die Einfuhrbestimmungen beinhalten
microchip
mikrochip
Haustier-Einführungsbestimmung
vacina contra raiva (certificado)
rabiesvaccination (certifikat)
Haustier-Einführungsbestimmung
passaporte do animal
pass för sällskapsdjur
Haustier-Einführungsbestimmung
tratamento contra tênias (certificado)
bandmaskbehandling (certifikat)
Haustier-Einführungsbestimmung
Preciso usar um transportador autorizado?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Fragen, ob man ein geprüftes Transportbehältnis braucht
Quais são as regras para ______________?
Vad är reglerna gällande ________?
Nach den Regeln für Begleittiere wie zB. Blindenhunde fragen
cães-guia
ledarhundar
Tierart
cães auxiliares
assistanshundar
Tierart
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Fragen, wie man ein Zertifikat für sein Tier bekommt