Polnisch | Phrasen - Auswandern | Haustiere

Haustiere - Haustiere mitnehmen

Preciso de uma licença de importação?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Fragen, ob man eine Einfuhrerlaubnis benötigt
Existe um período de quarentena para [animal]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Fragen, ob es Quarantänevorschriften für das Haustier gibt
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Fragen, ob es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten gibt
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Angeben was die Einfuhrbestimmungen beinhalten
microchip
mikrochip
Haustier-Einführungsbestimmung
vacina contra raiva (certificado)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Haustier-Einführungsbestimmung
passaporte do animal
paszport dla zwierząt domowych
Haustier-Einführungsbestimmung
tratamento contra tênias (certificado)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Haustier-Einführungsbestimmung
Preciso usar um transportador autorizado?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Fragen, ob man ein geprüftes Transportbehältnis braucht
Quais são as regras para ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Nach den Regeln für Begleittiere wie zB. Blindenhunde fragen
cães-guia
psy przewodniki
Tierart
cães auxiliares
psy towarzyszące
Tierart
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Fragen, wie man ein Zertifikat für sein Tier bekommt