Russisch | Phrasen - Auswandern | Haustiere

Haustiere - Haustiere mitnehmen

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Мне нужна лицензия на ввоз?
Fragen, ob man eine Einfuhrerlaubnis benötigt
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Для [животное] есть срок карантина?
Fragen, ob es Quarantänevorschriften für das Haustier gibt
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Fragen, ob es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten gibt
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Angeben was die Einfuhrbestimmungen beinhalten
mikrochip
микрочип
Haustier-Einführungsbestimmung
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
антирабическая прививка (сертификат)
Haustier-Einführungsbestimmung
paszport dla zwierząt domowych
паспорт питомца
Haustier-Einführungsbestimmung
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
лечение от паразитов (сертификат)
Haustier-Einführungsbestimmung
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Fragen, ob man ein geprüftes Transportbehältnis braucht
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Каковы правила для _______________?
Nach den Regeln für Begleittiere wie zB. Blindenhunde fragen
psy przewodniki
собаки-поводыри
Tierart
psy towarzyszące
собаки-ассистенты
Tierart
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Fragen, wie man ein Zertifikat für sein Tier bekommt