Englisch | Phrasen - Auswandern | Haustiere

Haustiere - Haustiere mitnehmen

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Do I need an import license?
Fragen, ob man eine Einfuhrerlaubnis benötigt
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Is there a quarantine period for [animal]?
Fragen, ob es Quarantänevorschriften für das Haustier gibt
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Are there specific rules for importing non-native species?
Fragen, ob es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten gibt
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Angeben was die Einfuhrbestimmungen beinhalten
mikrochip
microchip
Haustier-Einführungsbestimmung
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
rabies vaccination (certificate)
Haustier-Einführungsbestimmung
paszport dla zwierząt domowych
pet passport
Haustier-Einführungsbestimmung
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
tapeworm treatment (certificate)
Haustier-Einführungsbestimmung
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Do I have to use an authorized carrier?
Fragen, ob man ein geprüftes Transportbehältnis braucht
Jakie przepisy obowiązują ______________?
What are the rules for ______________?
Nach den Regeln für Begleittiere wie zB. Blindenhunde fragen
psy przewodniki
guide dogs
Tierart
psy towarzyszące
assistance dogs
Tierart
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Fragen, wie man ein Zertifikat für sein Tier bekommt