Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Haustiere

Haustiere - Haustiere mitnehmen

Ho bisogno di un permesso di importazione?
Potřebuji dovozní povolení?
Fragen, ob man eine Einfuhrerlaubnis benötigt
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Fragen, ob es Quarantänevorschriften für das Haustier gibt
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Fragen, ob es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten gibt
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Angeben was die Einfuhrbestimmungen beinhalten
il microchip
mikročip
Haustier-Einführungsbestimmung
il vaccino antirabbico
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Haustier-Einführungsbestimmung
il passaporto per gli animali da compagnia
cestovní pas pro zvířata
Haustier-Einführungsbestimmung
il certificato di trattamento contro la tenia
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Haustier-Einführungsbestimmung
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Fragen, ob man ein geprüftes Transportbehältnis braucht
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Nach den Regeln für Begleittiere wie zB. Blindenhunde fragen
cani guida
Vodící psi
Tierart
cani da assistenza
asistenční psi
Tierart
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Fragen, wie man ein Zertifikat für sein Tier bekommt