Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Haustiere

Haustiere - Haustiere mitnehmen

Do I need an import license?
Potřebuji dovozní povolení?
Fragen, ob man eine Einfuhrerlaubnis benötigt
Is there a quarantine period for [animal]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Fragen, ob es Quarantänevorschriften für das Haustier gibt
Are there specific rules for importing non-native species?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Fragen, ob es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten gibt
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Angeben was die Einfuhrbestimmungen beinhalten
microchip
mikročip
Haustier-Einführungsbestimmung
rabies vaccination (certificate)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Haustier-Einführungsbestimmung
pet passport
cestovní pas pro zvířata
Haustier-Einführungsbestimmung
tapeworm treatment (certificate)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Haustier-Einführungsbestimmung
Do I have to use an authorized carrier?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Fragen, ob man ein geprüftes Transportbehältnis braucht
What are the rules for ______________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Nach den Regeln für Begleittiere wie zB. Blindenhunde fragen
guide dogs
Vodící psi
Tierart
assistance dogs
asistenční psi
Tierart
How do I obtain a health certificate for my pet?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Fragen, wie man ein Zertifikat für sein Tier bekommt