Polnisch | Phrasen - Auswandern | Haustiere

Haustiere - Haustiere mitnehmen

Do I need an import license?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Fragen, ob man eine Einfuhrerlaubnis benötigt
Is there a quarantine period for [animal]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Fragen, ob es Quarantänevorschriften für das Haustier gibt
Are there specific rules for importing non-native species?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Fragen, ob es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten gibt
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Angeben was die Einfuhrbestimmungen beinhalten
microchip
mikrochip
Haustier-Einführungsbestimmung
rabies vaccination (certificate)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Haustier-Einführungsbestimmung
pet passport
paszport dla zwierząt domowych
Haustier-Einführungsbestimmung
tapeworm treatment (certificate)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Haustier-Einführungsbestimmung
Do I have to use an authorized carrier?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Fragen, ob man ein geprüftes Transportbehältnis braucht
What are the rules for ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Nach den Regeln für Begleittiere wie zB. Blindenhunde fragen
guide dogs
psy przewodniki
Tierart
assistance dogs
psy towarzyszące
Tierart
How do I obtain a health certificate for my pet?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Fragen, wie man ein Zertifikat für sein Tier bekommt