Niederländisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Fragen wo man ein Formular findet
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Mijn [document] werd gestolen.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Tôi đăng kí hộ ________
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Thông tin này là bí mật
Deze informatie is vertrouwelijk.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Bạn tên gì?
Wat is uw naam?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Bạn sống ở đâu?
Waar woont u?
Fragen wo jemand wohnt
Địa chỉ của bạn là gì?
Wat is uw adres?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Quốc tịch của bạn là gì?
Wat is uw nationaliteit?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Mijn burgerlijke staat is ___________.
den Familienstand angeben
độc thân
alleenstaand
Familienstand
đã thành hôn
gehuwd
Familienstand
ly thân
uit elkaar
Familienstand
ly dị
gescheiden
Familienstand
sống thử
samenwonend
Familienstand
kết hợp dân sự
geregistreerd partnerschap
Familienstand
đối tác chưa kết hôn
ongetrouwde partners
Familienstand
hợp doanh gia thuộc
in een relatie
Familienstand
góa phụ
verweduwd
Familienstand
Bạn có con chưa?
Heeft u kinderen?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Welke documenten moet ik meenemen?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Bạn có thu phí đăng kí không?
Zijn er registratiekosten?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Phí bệnh viện
Ziekenhuiskosten
Beispiel für Versicherungsleistungen
Phí chuyên gia
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Beispiel für Versicherungsleistungen
Xét nghiệm chẩn đoán
Diagnostische toets
Beispiel für Versicherungsleistungen
Thủ tục phẫu thuật
Chirurgische ingrepen
Beispiel für Versicherungsleistungen
Điều trị tâm thần
Psychiatrische behandeling
Beispiel für Versicherungsleistungen
Điều trị nha khoa
Tandheelkundige behandelingen
Beispiel für Versicherungsleistungen
Điều trị nhãn khoa
Oogzorg behandelingen
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Waarom vraagt u een visum aan?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Tôi muốn đăng kí xe
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Tôi muốn đăng kí _________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
Kì thi lý thuyết
theoretische test
Testtyp
Kì thi lái xe
rijexamen
Testtyp
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
địa chỉ
mijn adres
Was möchten Sie ändern?
tên
mijn naam
Was möchten Sie ändern?
ảnh
mijn foto
Was möchten Sie ändern?
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
mất
verloren
Führerschein-Problem
bị đánh cắp
gestolen
Führerschein-Problem
bi hư hỏng
beschadigd
Führerschein-Problem
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Tôi không có tiền án tiền sự
Ik heb een blanco strafblad.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Die Nationalität des Ehepartners angeben