Arabisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Fragen wo man ein Formular findet
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Tôi đăng kí hộ ________
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Thông tin này là bí mật
المعلومات سرية.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Bạn tên gì?
ما هو اسمك؟
Jemandem nach seinem Namen fragen
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Bạn sống ở đâu?
أين تعيش؟
Fragen wo jemand wohnt
Địa chỉ của bạn là gì?
ما هو عنوانك؟
Nach der Adresse von jemandem fragen
Quốc tịch của bạn là gì?
ما هي جنسيتك؟
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Khi nào bạn đến [tên nước]?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
حالتي الزوجية هي___________________.
den Familienstand angeben
độc thân
عازب
Familienstand
đã thành hôn
متزوج
Familienstand
ly thân
منفصل
Familienstand
ly dị
مطلق
Familienstand
sống thử
لدي شريك/شريكة في السكن
Familienstand
kết hợp dân sự
متزوجان مدنيا
Familienstand
đối tác chưa kết hôn
شريكان غير متزوجين
Familienstand
hợp doanh gia thuộc
في شراكة منزلية
Familienstand
góa phụ
أرمل/أرملة
Familienstand
Bạn có con chưa?
هل لديك أطفال؟
Fragen, ob jemand Kinder hat
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
أرغب في التسجيل في المدينة
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Tôi cần mang những tài liệu gì?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Bạn có thu phí đăng kí không?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Phí bệnh viện
تكاليف المستشفى
Beispiel für Versicherungsleistungen
Phí chuyên gia
أجور المختصين
Beispiel für Versicherungsleistungen
Xét nghiệm chẩn đoán
اختبارات التشخيص
Beispiel für Versicherungsleistungen
Thủ tục phẫu thuật
العمليات الجراحية
Beispiel für Versicherungsleistungen
Điều trị tâm thần
العلاج النفسي
Beispiel für Versicherungsleistungen
Điều trị nha khoa
العلاج السني
Beispiel für Versicherungsleistungen
Điều trị nhãn khoa
علاج العينين
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Tôi muốn đăng kí xe
أرغب في تسجيل مركبتي.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Tôi muốn đăng kí _________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
Kì thi lý thuyết
اختبار نظري
Testtyp
Kì thi lái xe
اختبار القيادة
Testtyp
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
địa chỉ
العنوان
Was möchten Sie ändern?
tên
الاسم
Was möchten Sie ändern?
ảnh
الصورة
Was möchten Sie ändern?
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
mất
ضائعة
Führerschein-Problem
bị đánh cắp
مسروقة
Führerschein-Problem
bi hư hỏng
متضررة
Führerschein-Problem
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Tôi không có tiền án tiền sự
لدي سجل إجرامي نظيف.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Die Nationalität des Ehepartners angeben