Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Hol találom a ____űrlapot?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Ellopták a [dokumentumomat].
Můj [dokument] byl ukraden.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Az információ bizalmas.
Tyto informace jsou důvěrné.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Hogy hívják?
Jak se jmenuješ?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Mikor és hol született?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Hol lakik?
Kde bydlíte?
Fragen wo jemand wohnt
Mi a címe?
Jaká je vaše adresa?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Mi az állampolgársága?
Jaké je vaše občanství?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Mikor érkezett [országba]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

A családi állapotom ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
den Familienstand angeben
egyedülálló/hajadon/nőtlen
svobodný/á
Familienstand
házas
ženatý/vdaná
Familienstand
külön él a házastársától
odděleni
Familienstand
elvált
rozvedený/rozvedená
Familienstand
élettársi kapcsolatban van
žijící ve společné domácnosti
Familienstand
regisztrált élettársi kapcsolatban van
v registrovaném partnerství
Familienstand
élettársi kapcsolatban van
nesezdaní partneři
Familienstand
élettársi kapcsolatban van
v domácím partnerství
Familienstand
özvegy
vdovec/vdova
Familienstand
Vannak gyermekei?
Máte děti?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Élnek önnel eltartottak?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Szeretném egyesíteni a családomat.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Szeretnék regisztrálni.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Van regisztrációs díj?
Je registrace zpoplatněná?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Mit fedez a biztosítás?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Kórházi költségek
Poplatky za pobyt v nemocnici
Beispiel für Versicherungsleistungen
Szakorvos
Poplatky za konsultace se specialisty
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnosztikai vizsgálatok
Diagnostické testy
Beispiel für Versicherungsleistungen
Műtéti beavatkozás
Chirurgické zákroky
Beispiel für Versicherungsleistungen
Pszichiátriai kezelés
Psychiatrická léčba
Beispiel für Versicherungsleistungen
Fogorvosi kezelés
Zubní ošetření
Beispiel für Versicherungsleistungen
Szemészeti kezelés
Oční ošetření
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Miért igényli a beutazási vízumot?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Musím změnit svou registrační značku?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Érvényes itt a jogosítványom?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Szeretném lefoglalni a __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
elméleti vizsga
Teoretický test
Testtyp
gyakorlati vizsga
Praktický test
Testtyp
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
cím
adresu
Was möchten Sie ändern?
név
jméno
Was möchten Sie ändern?
fénykép
fotografii
Was möchten Sie ändern?
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Szeretném megújítani a jogosítványom
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
elveszett
ztracený
Führerschein-Problem
ellopott
ukradený
Führerschein-Problem
sérült
zničený
Führerschein-Problem
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Büntetlen előéletű vagyok.
Mám čistý trestní rejstřík.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Die Nationalität des Ehepartners angeben