Türkisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Fragen wo man ein Formular findet
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
[belge] ne zaman verildi?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Kde byl váš [dokument] vydaný?
[belge] nerede verildi?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Můj [dokument] byl ukraden.
[belge] belgem çalındı.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Tyto informace jsou důvěrné.
Bu bilgi özeldir.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Jak se jmenuješ?
Adınız nedir?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Kde bydlíte?
Nerede yaşıyorsunuz?
Fragen wo jemand wohnt
Jaká je vaše adresa?
İkamet adresiniz nedir?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Jaké je vaše občanství?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Kdy jste přijeli do [country]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Můj rodinný stav je ___________.
Medeni halim ___________.
den Familienstand angeben
svobodný/á
bekar
Familienstand
ženatý/vdaná
evli
Familienstand
odděleni
ayrılmış
Familienstand
rozvedený/rozvedená
boşanmış
Familienstand
žijící ve společné domácnosti
birlikte yaşıyor
Familienstand
v registrovaném partnerství
medeni birliktelik
Familienstand
nesezdaní partneři
evlenmemiş çift
Familienstand
v domácím partnerství
medeni ortaklık içinde
Familienstand
vdovec/vdova
dul
Familienstand
Máte děti?
Çocuğunuz var mı?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Je registrace zpoplatněná?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hastane masrafları
Beispiel für Versicherungsleistungen
Poplatky za konsultace se specialisty
Uzman doktor ücretleri
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnostické testy
Tanı koyma testleri
Beispiel für Versicherungsleistungen
Chirurgické zákroky
Cerrahi operasyonlar
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psychiatrická léčba
Psikiyatri tedavisi
Beispiel für Versicherungsleistungen
Zubní ošetření
Diş tedavisi
Beispiel für Versicherungsleistungen
Oční ošetření
Göz tedavisi
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Vize başvurum neden reddedildi?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Musím změnit svou registrační značku?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
Teoretický test
teorik sınav
Testtyp
Praktický test
direksiyon sınavı
Testtyp
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adresu
adres
Was möchten Sie ändern?
jméno
ad
Was möchten Sie ändern?
fotografii
fotoğraf
Was möchten Sie ändern?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
ztracený
kayıp
Führerschein-Problem
ukradený
çalınmış
Führerschein-Problem
zničený
hasarlı
Führerschein-Problem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Mám čistý trestní rejstřík.
Sabıka kaydım yoktur.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Die Nationalität des Ehepartners angeben