Polnisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Fragen wo man ein Formular findet
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Můj [dokument] byl ukraden.
Mój [dokument] został skradziony.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Tyto informace jsou důvěrné.
Podane informacje są poufne.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Jak se jmenuješ?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Kde bydlíte?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Fragen wo jemand wohnt
Jaká je vaše adresa?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Jaké je vaše občanství?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Kdy jste přijeli do [country]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Můj rodinný stav je ___________.
Mój stan cywilny: _____.
den Familienstand angeben
svobodný/á
kawaler/panna
Familienstand
ženatý/vdaná
żonaty/zamężna
Familienstand
odděleni
w separacji
Familienstand
rozvedený/rozvedená
rozwodnik/rozwódka
Familienstand
žijící ve společné domácnosti
w konkubinacie
Familienstand
v registrovaném partnerství
w rejestrowanym związku partnerskim
Familienstand
nesezdaní partneři
w związku partnerskim
Familienstand
v domácím partnerství
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Familienstand
vdovec/vdova
wdowiec/wdowa
Familienstand
Máte děti?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Jaké dokumenty si mám přinést?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Je registrace zpoplatněná?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Poplatky za pobyt v nemocnici
Opłaty za pobyt w szpitalu
Beispiel für Versicherungsleistungen
Poplatky za konsultace se specialisty
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnostické testy
Badania diagnostyczne
Beispiel für Versicherungsleistungen
Chirurgické zákroky
Zabiegi chirurgiczne
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psychiatrická léčba
Leczenie psychiatryczne
Beispiel für Versicherungsleistungen
Zubní ošetření
Leczenie stomatologiczne
Beispiel für Versicherungsleistungen
Oční ošetření
Leczenie okulistyczne
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Musím změnit svou registrační značku?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
Teoretický test
egzamin teoretyczny
Testtyp
Praktický test
egzamin praktyczny
Testtyp
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adresu
adres
Was möchten Sie ändern?
jméno
nazwisko
Was möchten Sie ändern?
fotografii
zdjęcie
Was möchten Sie ändern?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
ztracený
zgubienie (prawa jazdy)
Führerschein-Problem
ukradený
kradzież (prawa jazdy)
Führerschein-Problem
zničený
zniszczenie (prawa jazdy)
Führerschein-Problem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Mám čistý trestní rejstřík.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Die Nationalität des Ehepartners angeben