Englisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
When was your [document] issued?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Where was your [document] issued?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
When does your ID expire?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Could you help me fill out the form?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
What documents should I bring for __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Můj [dokument] byl ukraden.
My [document] has been stolen.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Tyto informace jsou důvěrné.
The information is confidential.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Can you give me a receipt for this application?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Jak se jmenuješ?
What is your name?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Could you please tell me your place and date of birth?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Kde bydlíte?
Where do you live?
Fragen wo jemand wohnt
Jaká je vaše adresa?
What is your address?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Jaké je vaše občanství?
What is your citizenship?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Kdy jste přijeli do [country]?
When did you arrive in [country]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Could you please show me your ID?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Můj rodinný stav je ___________.
My marital status is ___________.
den Familienstand angeben
svobodný/á
single
Familienstand
ženatý/vdaná
married
Familienstand
odděleni
separated
Familienstand
rozvedený/rozvedená
divorced
Familienstand
žijící ve společné domácnosti
cohabiting
Familienstand
v registrovaném partnerství
in a civil union
Familienstand
nesezdaní partneři
unmarried partners
Familienstand
v domácím partnerství
in a domestic partnership
Familienstand
vdovec/vdova
widowed
Familienstand
Máte děti?
Do you have children?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Do you have dependents living with you?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
I would like to reunite with my family.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
I would like to register in the city.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Jaké dokumenty si mám přinést?
What documents shall I bring?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Je registrace zpoplatněná?
Are there any registration fees?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
I am here for the domicile registration.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
I would like to apply for a residence permit.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Do I need private health insurance?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
What is covered by the health insurance?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospital fees
Beispiel für Versicherungsleistungen
Poplatky za konsultace se specialisty
Specialists' fees
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnostické testy
Diagnostic tests
Beispiel für Versicherungsleistungen
Chirurgické zákroky
Surgical procedures
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psychiatrická léčba
Psychiatric treatment
Beispiel für Versicherungsleistungen
Zubní ošetření
Dental treatments
Beispiel für Versicherungsleistungen
Oční ošetření
Eye care treatment
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Why are you requesting the entry visa?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Do I need a visa to visit [country]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
How can I extend my visa?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Why has my visa application been rejected?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Can I apply to become a permanent resident?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Musím změnit svou registrační značku?
Do I have to change the license plate of my car?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
I would like to register my vehicle.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Is my driving licence valid here?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
I would like to apply for a provisional driving license.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
I would like to book my __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
Teoretický test
theory test
Testtyp
Praktický test
driving test
Testtyp
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
I would like to change the ____________on my driving license.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adresu
address
Was möchten Sie ändern?
jméno
name
Was möchten Sie ändern?
fotografii
photo
Was möchten Sie ändern?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
I would like to add higher categories to my driving license.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
I would like to renew my driving license.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
I would like to replace a ___________ driving license.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
ztracený
lost
Führerschein-Problem
ukradený
stolen
Führerschein-Problem
zničený
damaged
Führerschein-Problem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
I would like to appeal my license suspension.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Where can I register for the [language] test?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Mám čistý trestní rejstřík.
I have a clean criminal record.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
I have the required level of [language].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Kolik stojí podat žádost o občanství?
What are the fees for citizenship application?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Die Nationalität des Ehepartners angeben