Dänisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Hvornår udløber dit ID?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Můj [dokument] byl ukraden.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Tyto informace jsou důvěrné.
Informationerne er fortrolige.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Jak se jmenuješ?
Hvad hedder du?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Hvor og hvornår er du født?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Kde bydlíte?
Hvor bor du?
Fragen wo jemand wohnt
Jaká je vaše adresa?
Hvad er din adresse?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Jaké je vaše občanství?
Hvad er dit statsborgerskab?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Kdy jste přijeli do [country]?
Hvornår ankom du til [land]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Må jeg se dit ID?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Můj rodinný stav je ___________.
Jeg er ___________.
den Familienstand angeben
svobodný/á
single
Familienstand
ženatý/vdaná
gift
Familienstand
odděleni
separeret
Familienstand
rozvedený/rozvedená
fraskilt
Familienstand
žijící ve společné domácnosti
samlevende
Familienstand
v registrovaném partnerství
i et indregistreret parforhold
Familienstand
nesezdaní partneři
ugifte partnere
Familienstand
v domácím partnerství
i et indenlandsk parforhold
Familienstand
vdovec/vdova
enke
Familienstand
Máte děti?
Har du børn?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Jeg vil gerne registreres i byen
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Je registrace zpoplatněná?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospitalsgebyrer
Beispiel für Versicherungsleistungen
Poplatky za konsultace se specialisty
Speciallægegebyrer
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnostické testy
Diagnosetests
Beispiel für Versicherungsleistungen
Chirurgické zákroky
Kirurgiske indgreb
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psychiatrická léčba
Psykiatrisk behandling
Beispiel für Versicherungsleistungen
Zubní ošetření
Tandbehandlinger
Beispiel für Versicherungsleistungen
Oční ošetření
Øjenbehandlinger
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Musím změnit svou registrační značku?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Er mit kørekort gyldigt her?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
Teoretický test
teoritest
Testtyp
Praktický test
køreprøve
Testtyp
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adresu
adressen
Was möchten Sie ändern?
jméno
navnet
Was möchten Sie ändern?
fotografii
billedet
Was möchten Sie ändern?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
ztracený
mistet
Führerschein-Problem
ukradený
stjålet
Führerschein-Problem
zničený
beskadiget
Führerschein-Problem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Mám čistý trestní rejstřík.
Jeg har en ren straffeattest
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Die Nationalität des Ehepartners angeben