Vietnamesisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Fragen wo man ein Formular findet
När var ditt [dokument] utfärdat?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
När går din legitimation ut?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mitt [dokument] har blivit stulet.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Tôi đăng kí hộ ________
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Denna information är konfidentiell.
Thông tin này là bí mật
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Vad heter du?
Bạn tên gì?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Var bor du?
Bạn sống ở đâu?
Fragen wo jemand wohnt
Vad är din adress?
Địa chỉ của bạn là gì?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Vilken nationalitet tillhör du?
Quốc tịch của bạn là gì?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
När anlände du till [landet]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Kan du visa mig din legitimation?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Min civilstatus är __________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
den Familienstand angeben
singel
độc thân
Familienstand
gift
đã thành hôn
Familienstand
separerad
ly thân
Familienstand
skild
ly dị
Familienstand
sambo
sống thử
Familienstand
i ett partnerskap
kết hợp dân sự
Familienstand
ogift par
đối tác chưa kết hôn
Familienstand
i ett partnerskap
hợp doanh gia thuộc
Familienstand
änka
góa phụ
Familienstand
Har du barn?
Bạn có con chưa?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Vilka dokument ska jag ta med?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Kostar det något att registrera sig?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Jag vill registrera min bostad.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Vad täcker sjukförsäkringen?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Patientavgifter
Phí bệnh viện
Beispiel für Versicherungsleistungen
Specialistkostnader
Phí chuyên gia
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnostiska prov
Xét nghiệm chẩn đoán
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kirurgiska ingrepp
Thủ tục phẫu thuật
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psykiatrisk behandling
Điều trị tâm thần
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tandbehandlingar
Điều trị nha khoa
Beispiel für Versicherungsleistungen
Ögonbehandling
Điều trị nhãn khoa
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Varför begär du ett inresevisum?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Tôi muốn đăng kí xe
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Är mitt körkort giltigt här?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Tôi muốn đăng kí _________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
teoriprov
Kì thi lý thuyết
Testtyp
uppkörning
Kì thi lái xe
Testtyp
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adressen
địa chỉ
Was möchten Sie ändern?
namnet
tên
Was möchten Sie ändern?
bilden
ảnh
Was möchten Sie ändern?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
borttappat
mất
Führerschein-Problem
stulet
bị đánh cắp
Führerschein-Problem
förstört
bi hư hỏng
Führerschein-Problem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Tôi không có tiền án tiền sự
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Die Nationalität des Ehepartners angeben