Spanisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Fragen wo man ein Formular findet
När var ditt [dokument] utfärdat?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
När går din legitimation ut?
¿Cuándo caduca su DNI?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Me han robado el/la (documento).
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Denna information är konfidentiell.
La información es confidencial.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Vad heter du?
¿Cómo se llama usted?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Kan du berätta för mig var och när du är född?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Var bor du?
¿Dónde vive usted?
Fragen wo jemand wohnt
Vad är din adress?
¿Cuál es su dirección?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Vilken nationalitet tillhör du?
¿Cuál es su nacionalidad?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
När anlände du till [landet]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Kan du visa mig din legitimation?
¿Me deja su DNI, por favor?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Min civilstatus är __________.
Mi estado civil es ______________.
den Familienstand angeben
singel
soltero/a
Familienstand
gift
casado/a
Familienstand
separerad
separado/a
Familienstand
skild
divorciado/a
Familienstand
sambo
cohabitante
Familienstand
i ett partnerskap
en unión civil
Familienstand
ogift par
pareja de hecho
Familienstand
i ett partnerskap
pareja de hecho
Familienstand
änka
viudo/a
Familienstand
Har du barn?
¿Tiene usted hijos?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Me gustaría empadronarme.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Vilka dokument ska jag ta med?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Kostar det något att registrera sig?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Jag vill registrera min bostad.
Vengo a registrar mi domicilio.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Vad täcker sjukförsäkringen?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Patientavgifter
Tasas hospitalarias
Beispiel für Versicherungsleistungen
Specialistkostnader
Honorarios de médicos especialistas
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnostiska prov
Pruebas diagnósticas
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kirurgiska ingrepp
Intervenciones quirúrjicas
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psykiatrisk behandling
Tratamiento psiquiátrico
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tandbehandlingar
Tratamientos dentales
Beispiel für Versicherungsleistungen
Ögonbehandling
Tratamientos oftalmológicos
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Varför begär du ett inresevisum?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Hur kan jag förlänga mitt visum?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Är mitt körkort giltigt här?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
teoriprov
el examen teórico
Testtyp
uppkörning
el examen práctico
Testtyp
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adressen
la dirección
Was möchten Sie ändern?
namnet
el nombre
Was möchten Sie ändern?
bilden
la fotografía
Was möchten Sie ändern?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
borttappat
lo he perdido
Führerschein-Problem
stulet
me lo han robado
Führerschein-Problem
förstört
se ha dañado
Führerschein-Problem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Jag har ett fläckfritt straffregister.
No tengo antecedentes penales.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Die Nationalität des Ehepartners angeben