Esperanto | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Fragen wo man ein Formular findet
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
När går din legitimation ut?
Kiam elspiras via legitimilo?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Denna information är konfidentiell.
La informo estas konfidenca.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Vad heter du?
Kiel vi nomiĝas?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Var bor du?
Kie vi loĝas?
Fragen wo jemand wohnt
Vad är din adress?
Kio estas via adreso?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Vilken nationalitet tillhör du?
Kio estas via civitaneco?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
När anlände du till [landet]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Kan du visa mig din legitimation?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Min civilstatus är __________.
Mia edzecostato estas ___________.
den Familienstand angeben
singel
senedza
Familienstand
gift
edziĝinta
Familienstand
separerad
apartiga
Familienstand
skild
eksedziĝinta
Familienstand
sambo
kunviva
Familienstand
i ett partnerskap
en civila kuniĝo
Familienstand
ogift par
fraŭlaj partneroj
Familienstand
i ett partnerskap
en hejma partnereco
Familienstand
änka
vidvina
Familienstand
Har du barn?
Ĉu vi havas infanojn?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Vilka dokument ska jag ta med?
Kion dokumentojn mi alportus?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Kostar det något att registrera sig?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Jag vill registrera min bostad.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Vad täcker sjukförsäkringen?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Patientavgifter
Hospitalokotizoj
Beispiel für Versicherungsleistungen
Specialistkostnader
Kotizoj por la ekspertoj
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnostiska prov
Diagnozoprovoj
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kirurgiska ingrepp
Kirurgiaj proceduroj
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psykiatrisk behandling
Psikiatria kuracado
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tandbehandlingar
Dentaj kuracadoj
Beispiel für Versicherungsleistungen
Ögonbehandling
Okula kuracado
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Varför begär du ett inresevisum?
Kial vi petas la enirovizon?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Är mitt körkort giltigt här?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
teoriprov
teorian teston
Testtyp
uppkörning
veturantan teston
Testtyp
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adressen
adreson
Was möchten Sie ändern?
namnet
nomon
Was möchten Sie ändern?
bilden
foton
Was möchten Sie ändern?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
borttappat
perdatan
Führerschein-Problem
stulet
ŝtelatan
Führerschein-Problem
förstört
difektatan
Führerschein-Problem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Mi havas puran krimliston
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Die Nationalität des Ehepartners angeben