Chinesisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Fragen wo man ein Formular findet
När var ditt [dokument] utfärdat?
您的【文件】是什么时候签发的?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
När går din legitimation ut?
请问您的身份证件何时过期?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
您能帮我填一下这个表格吗?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mitt [dokument] har blivit stulet.
我的【材料】被偷了。
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Denna information är konfidentiell.
这是机密信息。
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Vad heter du?
你叫什么名字?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Kan du berätta för mig var och när du är född?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Var bor du?
请问您住在哪里?
Fragen wo jemand wohnt
Vad är din adress?
请问您的地址是什么?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Vilken nationalitet tillhör du?
请问您的国籍是什么?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
När anlände du till [landet]?
请问您是何时到达【该国】的?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Kan du visa mig din legitimation?
您能出示一下您的身份证件么?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Min civilstatus är __________.
我的婚姻状况是____ 。
den Familienstand angeben
singel
单身
Familienstand
gift
已婚
Familienstand
separerad
分居
Familienstand
skild
离异
Familienstand
sambo
同居
Familienstand
i ett partnerskap
民事结婚
Familienstand
ogift par
未婚伴侣
Familienstand
i ett partnerskap
同居伴侣关系
Familienstand
änka
鳏居
Familienstand
Har du barn?
请问您有孩子吗?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
我想要和家人团聚。
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
我想要在这个城市登记入户。
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Vilka dokument ska jag ta med?
请问我应该带什么材料?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Kostar det något att registrera sig?
请问有注册费吗?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Jag vill registrera min bostad.
我是来进行住址登记。
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
我想要申请居住证。
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
我想要问一下关于保险的问题。
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
我需要私人的健康保险吗?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Vad täcker sjukförsäkringen?
请问该保险涵盖哪些方面?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Patientavgifter
住院费
Beispiel für Versicherungsleistungen
Specialistkostnader
专家费
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnostiska prov
诊疗费
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kirurgiska ingrepp
外科手术
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psykiatrisk behandling
精神治疗
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tandbehandlingar
牙齿治疗
Beispiel für Versicherungsleistungen
Ögonbehandling
眼科治疗
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Varför begär du ett inresevisum?
请问您为什么需要入境签证?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Hur kan jag förlänga mitt visum?
我该如何续签我的签证?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
我想要登记我的车辆。
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Är mitt körkort giltigt här?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
我想要申请临时驾照。
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Jag skulle vilja boka tid för _______.
我想要预约__________。
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
teoriprov
理论考试
Testtyp
uppkörning
路考
Testtyp
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
我想要改动驾照上的__________。
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adressen
地址
Was möchten Sie ändern?
namnet
名字
Was möchten Sie ändern?
bilden
照片
Was möchten Sie ändern?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
我想要给驾照添加更高的级别。
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
我想要延长我的驾照。
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
我想要更换一个___________ 驾照。
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
borttappat
丢失
Führerschein-Problem
stulet
被偷了
Führerschein-Problem
förstört
受损
Führerschein-Problem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
我想要申诉我的驾照吊销。
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
我想要申请【国家】国籍。
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Jag har ett fläckfritt straffregister.
我没有犯罪记录。
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
我的【语言】达到了等级要求。
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
公民身份申请的费用是哪些?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
我的配偶是【国家】公民。
Die Nationalität des Ehepartners angeben