Niederländisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Где я могу найти форму для ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Fragen wo man ein Formular findet
Когда был выдан ваш документ?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Где был выдан ваш [документ] ?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Когда истекает срок вашего паспорта?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Какие документы мне нужно принести для_______?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Мой [документ] украли.
Mijn [document] werd gestolen.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Я заполняю это заявление от лица______.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Информация конфиденциальна.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Как вас зовут?
Wat is uw naam?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Где вы живете?
Waar woont u?
Fragen wo jemand wohnt
Каков ваш адрес?
Wat is uw adres?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Какое у вас гражданство?
Wat is uw nationaliteit?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Когда вы въехали в страну?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Мое семейное положение -_______.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
den Familienstand angeben
холост
alleenstaand
Familienstand
Женат/замужем
gehuwd
Familienstand
Разведен/а
uit elkaar
Familienstand
Разведен/а
gescheiden
Familienstand
в сожительстве
samenwonend
Familienstand
в гражданском браке
geregistreerd partnerschap
Familienstand
Не женатая пара
ongetrouwde partners
Familienstand
в домашнем партнерстве
in een relatie
Familienstand
вдовец/вдова
verweduwd
Familienstand
У вас есть дети?
Heeft u kinderen?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Какие документы мне нужно принести?
Welke documenten moet ik meenemen?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Мне нужно платить за регистрацию?
Zijn er registratiekosten?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Мне нужна частная медицинская страховка?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Что покрывает медицинская страховка?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Больничные платы
Ziekenhuiskosten
Beispiel für Versicherungsleistungen
Платы специалистам
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Beispiel für Versicherungsleistungen
Диагностические проверки
Diagnostische toets
Beispiel für Versicherungsleistungen
Хирургические процедуры
Chirurgische ingrepen
Beispiel für Versicherungsleistungen
Психиатрическое лечение
Psychiatrische behandeling
Beispiel für Versicherungsleistungen
Лечение зубов
Tandheelkundige behandelingen
Beispiel für Versicherungsleistungen
Офтальмологическое лечение
Oogzorg behandelingen
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Waarom vraagt u een visum aan?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Как я могу продлить мою визу?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Почему мое заявление на визу отклонено?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Мне нужно менять номер своей машины?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Мои водительские права здесь действуют?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
Теоретический тест
theoretische test
Testtyp
Тест на вождение
rijexamen
Testtyp
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
адрес
mijn adres
Was möchten Sie ändern?
имя
mijn naam
Was möchten Sie ändern?
фотография
mijn foto
Was möchten Sie ändern?
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
потеряно
verloren
Führerschein-Problem
украдено
gestolen
Führerschein-Problem
повреждено
beschadigd
Führerschein-Problem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
У меня нет судимостей
Ik heb een blanco strafblad.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Die Nationalität des Ehepartners angeben