Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
Când a fost emis [documentul]?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Unde a fost emis [documentul]?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Când îți expiră ID-ul?
När går din legitimation ut?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mi s-a furat [documentul].
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Informația este confidențială.
Denna information är konfidentiell.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Cum vă cheamă?
Vad heter du?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Unde locuiți?
Var bor du?
Fragen wo jemand wohnt
Care este adresa dumneavoastră?
Vad är din adress?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Ce cetățenie aveți?
Vilken nationalitet tillhör du?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Când ați ajuns în [țara]?
När anlände du till [landet]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Kan du visa mig din legitimation?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Starea mea civilă este ___________.
Min civilstatus är __________.
den Familienstand angeben
Singur
singel
Familienstand
Căsătorit/ă
gift
Familienstand
separat/ă
separerad
Familienstand
divorțat/ă
skild
Familienstand
concobinaj
sambo
Familienstand
într-o uniune civilă
i ett partnerskap
Familienstand
necăsătorit/ă
ogift par
Familienstand
partener/ă de viață
i ett partnerskap
Familienstand
văduv/ă
änka
Familienstand
Aveți copii?
Har du barn?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Ce documente trebuie să aduc?
Vilka dokument ska jag ta med?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Există vreo taxă de înregistrare?
Kostar det något att registrera sig?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Jag vill registrera min bostad.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Taxe pentru spitalizare
Patientavgifter
Beispiel für Versicherungsleistungen
Onorarii ale medicilor specialiști
Specialistkostnader
Beispiel für Versicherungsleistungen
Test de diagnosticare
Diagnostiska prov
Beispiel für Versicherungsleistungen
Intervenții chirurgicale
Kirurgiska ingrepp
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tratament psihiatric
Psykiatrisk behandling
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tratamente dentare
Tandbehandlingar
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tratamente oftalmologice
Ögonbehandling
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

De ce solicitați o viză de intrare?
Varför begär du ett inresevisum?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Cum îmi pot extinde viza?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Este permisul meu de conducere valid aici?
Är mitt körkort giltigt här?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
testul teoretic
teoriprov
Testtyp
examenul practic
uppkörning
Testtyp
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
Adresa
adressen
Was möchten Sie ändern?
nume
namnet
Was möchten Sie ändern?
fotografia
bilden
Was möchten Sie ändern?
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
pierdut
borttappat
Führerschein-Problem
furat
stulet
Führerschein-Problem
distrus
förstört
Führerschein-Problem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Nu am antecedente penale.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Am nivelul necesar de [limbă].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Partenerul meu este __________.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Die Nationalität des Ehepartners angeben