Polnisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Fragen wo man ein Formular findet
Când a fost emis [documentul]?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Unde a fost emis [documentul]?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Când îți expiră ID-ul?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mi s-a furat [documentul].
Mój [dokument] został skradziony.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Informația este confidențială.
Podane informacje są poufne.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Cum vă cheamă?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Unde locuiți?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Fragen wo jemand wohnt
Care este adresa dumneavoastră?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Ce cetățenie aveți?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Când ați ajuns în [țara]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Starea mea civilă este ___________.
Mój stan cywilny: _____.
den Familienstand angeben
Singur
kawaler/panna
Familienstand
Căsătorit/ă
żonaty/zamężna
Familienstand
separat/ă
w separacji
Familienstand
divorțat/ă
rozwodnik/rozwódka
Familienstand
concobinaj
w konkubinacie
Familienstand
într-o uniune civilă
w rejestrowanym związku partnerskim
Familienstand
necăsătorit/ă
w związku partnerskim
Familienstand
partener/ă de viață
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Familienstand
văduv/ă
wdowiec/wdowa
Familienstand
Aveți copii?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Ce documente trebuie să aduc?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Există vreo taxă de înregistrare?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Taxe pentru spitalizare
Opłaty za pobyt w szpitalu
Beispiel für Versicherungsleistungen
Onorarii ale medicilor specialiști
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Beispiel für Versicherungsleistungen
Test de diagnosticare
Badania diagnostyczne
Beispiel für Versicherungsleistungen
Intervenții chirurgicale
Zabiegi chirurgiczne
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tratament psihiatric
Leczenie psychiatryczne
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tratamente dentare
Leczenie stomatologiczne
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tratamente oftalmologice
Leczenie okulistyczne
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

De ce solicitați o viză de intrare?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Cum îmi pot extinde viza?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Este permisul meu de conducere valid aici?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
testul teoretic
egzamin teoretyczny
Testtyp
examenul practic
egzamin praktyczny
Testtyp
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
Adresa
adres
Was möchten Sie ändern?
nume
nazwisko
Was möchten Sie ändern?
fotografia
zdjęcie
Was möchten Sie ändern?
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
pierdut
zgubienie (prawa jazdy)
Führerschein-Problem
furat
kradzież (prawa jazdy)
Führerschein-Problem
distrus
zniszczenie (prawa jazdy)
Führerschein-Problem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Nu am antecedente penale.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Am nivelul necesar de [limbă].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Partenerul meu este __________.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Die Nationalität des Ehepartners angeben