Griechisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Fragen wo man ein Formular findet
Când a fost emis [documentul]?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Unde a fost emis [documentul]?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Când îți expiră ID-ul?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Fragen wann ein Ausweis abläuft
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mi s-a furat [documentul].
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Informația este confidențială.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Cum vă cheamă?
Πώς σας λένε;
Jemandem nach seinem Namen fragen
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Unde locuiți?
Πού μένετε;
Fragen wo jemand wohnt
Care este adresa dumneavoastră?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Nach der Adresse von jemandem fragen
Ce cetățenie aveți?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Când ați ajuns în [țara]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Starea mea civilă este ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
den Familienstand angeben
Singur
ελεύθερος/η
Familienstand
Căsătorit/ă
παντρεμένος/η
Familienstand
separat/ă
σε διάσταση
Familienstand
divorțat/ă
χωρισμένος/η
Familienstand
concobinaj
συμβίωση
Familienstand
într-o uniune civilă
σε αστική ένωση
Familienstand
necăsătorit/ă
ανύπαντροι σύντροφοι
Familienstand
partener/ă de viață
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Familienstand
văduv/ă
χήρος/χήρα
Familienstand
Aveți copii?
έχετε παιδιά;
Fragen, ob jemand Kinder hat
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Ce documente trebuie să aduc?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Există vreo taxă de înregistrare?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Taxe pentru spitalizare
Τέλη νοσοκομείου
Beispiel für Versicherungsleistungen
Onorarii ale medicilor specialiști
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Beispiel für Versicherungsleistungen
Test de diagnosticare
Διαγνωστικές εξετάσεις
Beispiel für Versicherungsleistungen
Intervenții chirurgicale
Χειρουργικές επεμβάσεις
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tratament psihiatric
Ψυχιατρική θεραπεία
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tratamente dentare
Οδοντιατρικές θεραπείες
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tratamente oftalmologice
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

De ce solicitați o viză de intrare?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Cum îmi pot extinde viza?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Este permisul meu de conducere valid aici?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
testul teoretic
θεωρητική εξέταση
Testtyp
examenul practic
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Testtyp
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
Adresa
διεύθυνση
Was möchten Sie ändern?
nume
όνομα
Was möchten Sie ändern?
fotografia
φωτογραφία
Was möchten Sie ändern?
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
pierdut
χαμένη
Führerschein-Problem
furat
κλεμμένη
Führerschein-Problem
distrus
κατεστραμμένη
Führerschein-Problem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Nu am antecedente penale.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Am nivelul necesar de [limbă].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Partenerul meu este __________.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Die Nationalität des Ehepartners angeben