Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
När går din legitimation ut?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
A informação é confidencial.
Denna information är konfidentiell.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Qual é o seu nome?
Vad heter du?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Onde você mora?
Var bor du?
Fragen wo jemand wohnt
Qual é o seu endereço?
Vad är din adress?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Qual é a sua cidadania?
Vilken nationalitet tillhör du?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Quando você chegou em [país]?
När anlände du till [landet]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Kan du visa mig din legitimation?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Meu estado civil é ___________.
Min civilstatus är __________.
den Familienstand angeben
solteiro(a)
singel
Familienstand
casado(a)
gift
Familienstand
separado(a)
separerad
Familienstand
divorciado(a)
skild
Familienstand
coabitação
sambo
Familienstand
em uma união civil
i ett partnerskap
Familienstand
companheiros/união estável
ogift par
Familienstand
parceria doméstica
i ett partnerskap
Familienstand
viúvo(a)
änka
Familienstand
Você tem filhos?
Har du barn?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Você tem dependentes morando com você?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Gostaria de reencontrar minha família.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Que documentos devo trazer?
Vilka dokument ska jag ta med?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Existem taxas de registro?
Kostar det något att registrera sig?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Estou aqui para o registro de domicílio.
Jag vill registrera min bostad.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Preciso de seguro de saúde privado?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Taxas hospitalares
Patientavgifter
Beispiel für Versicherungsleistungen
Taxas de especialistas
Specialistkostnader
Beispiel für Versicherungsleistungen
Testes de diagnóstico
Diagnostiska prov
Beispiel für Versicherungsleistungen
Procedimentos cirúrgicos
Kirurgiska ingrepp
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tratamento psiquiátrico
Psykiatrisk behandling
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tratamentos dentários
Tandbehandlingar
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tratamento oftalmológico
Ögonbehandling
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Por que você está requisitando um visto?
Varför begär du ett inresevisum?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Como posso extender meu visto?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Por que minha requisição de visto foi negada?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Gostaria de registrar meu veículo.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Är mitt körkort giltigt här?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Gostaria de marcar minha __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
prova teórica
teoriprov
Testtyp
prova prática de direção
uppkörning
Testtyp
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
endereço
adressen
Was möchten Sie ändern?
nome
namnet
Was möchten Sie ändern?
foto
bilden
Was möchten Sie ändern?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
perdida
borttappat
Führerschein-Problem
roubada
stulet
Führerschein-Problem
danificada
förstört
Führerschein-Problem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Eu não tenho antecedentes criminais.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Die Nationalität des Ehepartners angeben