Türkisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
____ için nereden form bulabilirim?
Fragen wo man ein Formular findet
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
[belge] ne zaman verildi?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
[belge] nerede verildi?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mój [dokument] został skradziony.
[belge] belgem çalındı.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Składam podanie w imieniu _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Podane informacje są poufne.
Bu bilgi özeldir.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Jak się Pan/Pani nazywa?
Adınız nedir?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Nerede yaşıyorsunuz?
Fragen wo jemand wohnt
Jaki jest Pana/Pani adres?
İkamet adresiniz nedir?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Mój stan cywilny: _____.
Medeni halim ___________.
den Familienstand angeben
kawaler/panna
bekar
Familienstand
żonaty/zamężna
evli
Familienstand
w separacji
ayrılmış
Familienstand
rozwodnik/rozwódka
boşanmış
Familienstand
w konkubinacie
birlikte yaşıyor
Familienstand
w rejestrowanym związku partnerskim
medeni birliktelik
Familienstand
w związku partnerskim
evlenmemiş çift
Familienstand
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
medeni ortaklık içinde
Familienstand
wdowiec/wdowa
dul
Familienstand
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Çocuğunuz var mı?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hastane masrafları
Beispiel für Versicherungsleistungen
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Uzman doktor ücretleri
Beispiel für Versicherungsleistungen
Badania diagnostyczne
Tanı koyma testleri
Beispiel für Versicherungsleistungen
Zabiegi chirurgiczne
Cerrahi operasyonlar
Beispiel für Versicherungsleistungen
Leczenie psychiatryczne
Psikiyatri tedavisi
Beispiel für Versicherungsleistungen
Leczenie stomatologiczne
Diş tedavisi
Beispiel für Versicherungsleistungen
Leczenie okulistyczne
Göz tedavisi
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Vize başvurum neden reddedildi?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
egzamin teoretyczny
teorik sınav
Testtyp
egzamin praktyczny
direksiyon sınavı
Testtyp
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adres
adres
Was möchten Sie ändern?
nazwisko
ad
Was möchten Sie ändern?
zdjęcie
fotoğraf
Was möchten Sie ändern?
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
zgubienie (prawa jazdy)
kayıp
Führerschein-Problem
kradzież (prawa jazdy)
çalınmış
Führerschein-Problem
zniszczenie (prawa jazdy)
hasarlı
Führerschein-Problem
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Sabıka kaydım yoktur.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Die Nationalität des Ehepartners angeben