Esperanto | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Fragen wo man ein Formular findet
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kiam elspiras via legitimilo?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mój [dokument] został skradziony.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Składam podanie w imieniu _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Podane informacje są poufne.
La informo estas konfidenca.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Jak się Pan/Pani nazywa?
Kiel vi nomiĝas?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Kie vi loĝas?
Fragen wo jemand wohnt
Jaki jest Pana/Pani adres?
Kio estas via adreso?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Kio estas via civitaneco?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Mój stan cywilny: _____.
Mia edzecostato estas ___________.
den Familienstand angeben
kawaler/panna
senedza
Familienstand
żonaty/zamężna
edziĝinta
Familienstand
w separacji
apartiga
Familienstand
rozwodnik/rozwódka
eksedziĝinta
Familienstand
w konkubinacie
kunviva
Familienstand
w rejestrowanym związku partnerskim
en civila kuniĝo
Familienstand
w związku partnerskim
fraŭlaj partneroj
Familienstand
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
en hejma partnereco
Familienstand
wdowiec/wdowa
vidvina
Familienstand
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Ĉu vi havas infanojn?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Mi ŝatus registri en la urbo.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Kion dokumentojn mi alportus?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hospitalokotizoj
Beispiel für Versicherungsleistungen
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Kotizoj por la ekspertoj
Beispiel für Versicherungsleistungen
Badania diagnostyczne
Diagnozoprovoj
Beispiel für Versicherungsleistungen
Zabiegi chirurgiczne
Kirurgiaj proceduroj
Beispiel für Versicherungsleistungen
Leczenie psychiatryczne
Psikiatria kuracado
Beispiel für Versicherungsleistungen
Leczenie stomatologiczne
Dentaj kuracadoj
Beispiel für Versicherungsleistungen
Leczenie okulistyczne
Okula kuracado
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Kial vi petas la enirovizon?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
egzamin teoretyczny
teorian teston
Testtyp
egzamin praktyczny
veturantan teston
Testtyp
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adres
adreson
Was möchten Sie ändern?
nazwisko
nomon
Was möchten Sie ändern?
zdjęcie
foton
Was möchten Sie ändern?
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
zgubienie (prawa jazdy)
perdatan
Führerschein-Problem
kradzież (prawa jazdy)
ŝtelatan
Führerschein-Problem
zniszczenie (prawa jazdy)
difektatan
Führerschein-Problem
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Mi havas puran krimliston
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Die Nationalität des Ehepartners angeben