Spanisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Fragen wo man ein Formular findet
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Waar werd uw [document] afgegeven?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
¿Cuándo caduca su DNI?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mijn [document] werd gestolen.
Me han robado el/la (documento).
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Deze informatie is vertrouwelijk.
La información es confidencial.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Wat is uw naam?
¿Cómo se llama usted?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Waar woont u?
¿Dónde vive usted?
Fragen wo jemand wohnt
Wat is uw adres?
¿Cuál es su dirección?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Wat is uw nationaliteit?
¿Cuál es su nacionalidad?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
¿Cuándo llegó a (país)?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
¿Me deja su DNI, por favor?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mi estado civil es ______________.
den Familienstand angeben
alleenstaand
soltero/a
Familienstand
gehuwd
casado/a
Familienstand
uit elkaar
separado/a
Familienstand
gescheiden
divorciado/a
Familienstand
samenwonend
cohabitante
Familienstand
geregistreerd partnerschap
en unión civil
Familienstand
ongetrouwde partners
pareja de hecho
Familienstand
in een relatie
pareja de hecho
Familienstand
verweduwd
viudo/a
Familienstand
Heeft u kinderen?
¿Tiene usted hijos?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Heeft u inwonende personen ten laste?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Me gustaría empadronarme.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Welke documenten moet ik meenemen?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Zijn er registratiekosten?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Vengo a registrar mi domicilio.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Ziekenhuiskosten
Tasas hospitalarias
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Honorarios de médicos especialistas
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnostische toets
Pruebas diagnósticas
Beispiel für Versicherungsleistungen
Chirurgische ingrepen
Intervenciones quirúrjicas
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psychiatrische behandeling
Tratamiento psiquiátrico
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tandheelkundige behandelingen
Tratamientos dentales
Beispiel für Versicherungsleistungen
Oogzorg behandelingen
Tratamientos oftalmológicos
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Is mijn rijbewijs hier geldig?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
theoretische test
el examen teórico
Testtyp
rijexamen
el examen práctico
Testtyp
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
mijn adres
la dirección
Was möchten Sie ändern?
mijn naam
el nombre
Was möchten Sie ändern?
mijn foto
la fotografía
Was möchten Sie ändern?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
verloren
lo he perdido
Führerschein-Problem
gestolen
me lo han robado
Führerschein-Problem
beschadigd
se ha dañado
Führerschein-Problem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Ik heb een blanco strafblad.
No tengo antecedentes penales.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Die Nationalität des Ehepartners angeben