Russisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Где я могу найти форму для ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Когда был выдан ваш документ?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Waar werd uw [document] afgegeven?
Где был выдан ваш [документ] ?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mijn [document] werd gestolen.
Мой [документ] украли.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Я заполняю это заявление от лица______.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Deze informatie is vertrouwelijk.
Информация конфиденциальна.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Wat is uw naam?
Как вас зовут?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Waar woont u?
Где вы живете?
Fragen wo jemand wohnt
Wat is uw adres?
Каков ваш адрес?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Wat is uw nationaliteit?
Какое у вас гражданство?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Когда вы въехали в страну?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Мое семейное положение -_______.
den Familienstand angeben
alleenstaand
холост
Familienstand
gehuwd
Женат/замужем
Familienstand
uit elkaar
Разведен/а
Familienstand
gescheiden
Разведен/а
Familienstand
samenwonend
в сожительстве
Familienstand
geregistreerd partnerschap
в гражданском браке
Familienstand
ongetrouwde partners
Не женатая пара
Familienstand
in een relatie
в домашнем партнерстве
Familienstand
verweduwd
вдовец/вдова
Familienstand
Heeft u kinderen?
У вас есть дети?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Heeft u inwonende personen ten laste?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Welke documenten moet ik meenemen?
Какие документы мне нужно принести?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Zijn er registratiekosten?
Мне нужно платить за регистрацию?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Что покрывает медицинская страховка?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Ziekenhuiskosten
Больничные платы
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Платы специалистам
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnostische toets
Диагностические проверки
Beispiel für Versicherungsleistungen
Chirurgische ingrepen
Хирургические процедуры
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psychiatrische behandeling
Психиатрическое лечение
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tandheelkundige behandelingen
Лечение зубов
Beispiel für Versicherungsleistungen
Oogzorg behandelingen
Офтальмологическое лечение
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Как я могу продлить мою визу?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Мне нужно менять номер своей машины?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Мои водительские права здесь действуют?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
theoretische test
Теоретический тест
Testtyp
rijexamen
Тест на вождение
Testtyp
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
mijn adres
адрес
Was möchten Sie ändern?
mijn naam
имя
Was möchten Sie ändern?
mijn foto
фотография
Was möchten Sie ändern?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
verloren
потеряно
Führerschein-Problem
gestolen
украдено
Führerschein-Problem
beschadigd
повреждено
Führerschein-Problem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Ik heb een blanco strafblad.
У меня нет судимостей
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Die Nationalität des Ehepartners angeben