Englisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Where can I find the form for ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
When was your [document] issued?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Waar werd uw [document] afgegeven?
Where was your [document] issued?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
When does your ID expire?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Could you help me fill out the form?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
What documents should I bring for __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mijn [document] werd gestolen.
My [document] has been stolen.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
I am completing this application on behalf of _____ .
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Deze informatie is vertrouwelijk.
The information is confidential.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Can you give me a receipt for this application?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Wat is uw naam?
What is your name?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Could you please tell me your place and date of birth?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Waar woont u?
Where do you live?
Fragen wo jemand wohnt
Wat is uw adres?
What is your address?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Wat is uw nationaliteit?
What is your citizenship?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
When did you arrive in [country]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Could you please show me your ID?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Mijn burgerlijke staat is ___________.
My marital status is ___________.
den Familienstand angeben
alleenstaand
single
Familienstand
gehuwd
married
Familienstand
uit elkaar
separated
Familienstand
gescheiden
divorced
Familienstand
samenwonend
cohabiting
Familienstand
geregistreerd partnerschap
in a civil union
Familienstand
ongetrouwde partners
unmarried partners
Familienstand
in een relatie
in a domestic partnership
Familienstand
verweduwd
widowed
Familienstand
Heeft u kinderen?
Do you have children?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Heeft u inwonende personen ten laste?
Do you have dependents living with you?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
I would like to reunite with my family.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
I would like to register in the city.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Welke documenten moet ik meenemen?
What documents shall I bring?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Zijn er registratiekosten?
Are there any registration fees?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
I am here for the domicile registration.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
I would like to apply for a residence permit.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Do I need private health insurance?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
What is covered by the health insurance?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Ziekenhuiskosten
Hospital fees
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Specialists' fees
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnostische toets
Diagnostic tests
Beispiel für Versicherungsleistungen
Chirurgische ingrepen
Surgical procedures
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psychiatrische behandeling
Psychiatric treatment
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tandheelkundige behandelingen
Dental treatments
Beispiel für Versicherungsleistungen
Oogzorg behandelingen
Eye care treatment
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
Why are you requesting the entry visa?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Do I need a visa to visit [country]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
How can I extend my visa?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Why has my visa application been rejected?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Can I apply to become a permanent resident?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Do I have to change the license plate of my car?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
I would like to register my vehicle.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Is my driving licence valid here?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
I would like to apply for a provisional driving license.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
I would like to book my __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
theoretische test
theory test
Testtyp
rijexamen
driving test
Testtyp
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
I would like to change the ____________on my driving license.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
mijn adres
address
Was möchten Sie ändern?
mijn naam
name
Was möchten Sie ändern?
mijn foto
photo
Was möchten Sie ändern?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
I would like to add higher categories to my driving license.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
I would like to renew my driving license.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
I would like to replace a ___________ driving license.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
verloren
lost
Führerschein-Problem
gestolen
stolen
Führerschein-Problem
beschadigd
damaged
Führerschein-Problem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
I would like to appeal my license suspension.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Where can I register for the [language] test?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Ik heb een blanco strafblad.
I have a clean criminal record.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
I have the required level of [language].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
What are the fees for citizenship application?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Die Nationalität des Ehepartners angeben